Allomon, kjemisk signal som sendes fra et dyr til andre av samme art for å endre mottagers atferd til gunst for sender, det samme som feromon.