Allomon er det samme som feromon, et kjemisk signal som sendes fra et dyr til andre av samme art for å endre mottagers atferd til gunst for sender.