Hebraisk er eit semittisk språk som har vore i bruk i nær 3000 år. Blant kristne er hebraisk først og fremst kjent som språket til Det gamle testamentet (GT). For jødar er hebraisk språket til både Den hebraiske bibelen og ein stor del av dei seinare heilage skriftene.Hebraisk blir brukt i jødiske gudstenester verda over, og alle dei daglege bønnene og velsigningane blir framførte på hebraisk. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Hebraiske ord og uttrykk

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Ny artikkel