Ordforklaringer

Leksikografi, utarbeiding av ordbøker og undersøkelse og utvikling av teorier om ordbøkers tilkomst, egenskaper, formål og bruk. En utøver av faget kalles leksikograf. Enkelte bruker leksikografi om den praktiske delen av faget og leksikologi om den teoretiske, og skiller tilsvarende mellom leksikograf og leksikolog.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Børge Nordbø

Redaktør

Erik Bolstad

Inneholder 6 kategorier:

  1. Forkortelser
  2. Fremmedord
  3. Norske ord og uttrykk
  4. Ord og uttrykk på andre språk
  5. Prefikser og suffikser
  6. Uttrykk og ordtak

Inneholder 983 artikler:

#

  1. -emi