Rundormer er en rekke i dyreriket. Det finnes svært mange arter rundormer. De varierer i lengde fra en brøkdel av en millimeter til nesten en meter. De har en langstrakt, nesten sylindrisk kropp, ofte tilspisset i begge ender. Rundormene utmerker seg med at de har tilpasset seg alle tenkelige miljøer. Mange lever fritt i sjøen, ferskvann, jord eller råtnende plante- og dyrerester. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Rundormer

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Ny artikkel