Dyr er organismer som hører til dyreriket, Animalia. Man regner at man kjenner om lag én million nålevende og tre–fire hundre tusen fossile arter av dyr.Dyreriket dekker organismer som er vidt forskjellige, fra de enklest oppbygde svampene, til insekter, krepsdyr, og til høyt spesialiserte ryggstrengdyr som fugler og pattedyr.Dyr kjennetegnes gjerne av at de spiser andre organismer, levende og døde, eller deres produkter. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Dyreriket

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt