Ryggstrengdyr er en dyrerekke som har en chorda dorsalis (korda eller ryggstreng) på et eller annet stadium i sin utvikling. Ryggstrengdyrene er den siste i rekken av en lang utvikling av dyreriket. Bilaterale dyr delte seg tidlig i to hovedgrener, nemlig protostomia og deuterostomia. Til de deuterostome dyrene hører blant annet pigghuder, hemichordater, pilormer og ryggstrengdyr.Ryggstrengdyr skiller seg fra alle andre dyr i fire grunnleggende felles bygningstrekk: et sentralnervesystem på dyrets ryggside, utviklet som en sammenhengende rørformet streng, nevralrøret, som blir til ryggmargen. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Ryggstrengdyr

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Inneholder 2 kategorier:

Ny artikkel