Flatormer er en dyrerekke av flate, bilateralt symmetriske dyr. De regnes blant de mest primitive av flercellete dyr. Rekken er svært omfattende, og det er beskrevet cirka 34 000 arter på verdensbasis. Rekken omfatter fire klasser: én klasse med frittlevende arter og tre klasser med parasitter. Det er registrert cirka 550 arter av flatormer i Norge, fordelt på de fire klassene. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Flatormer

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Ny artikkel