Leddormer er en rekke i dyreriket. Leddormer er en meget stor og variert dyregruppe som viser stor tilpasning til forskjellige miljøer. De lever både i havet, i ferskvann og i jordbunnen, foruten som parasitter. Segmentering gjør dyrene lett bevegelige. De varierer i størrelse fra noen mikrometer til over en meter.Flerbørstemark, fåbørstemark – blant annet meitemark – og igler hører hjemme blant leddormene.. Hele artikkelen

Inneholder 2 kategorier:

Ny artikkel