Kjemi er læren om stoffer, hvordan de kan fremstilles, hvilke egenskaper de har og hvordan de reagerer med hverandre. Som skole- og forskningsfag har kjemien tradisjoner fra slutten av 1700-tallet. Uten kjemi hadde Jorda vært uforandra stein. Både geologi og biologi baserer seg på hvordan stoffer forandrer seg, og dette er kjemiske prosesser. Stoffene ble opprinnelig funnet i naturen, men etter hvert er stadig flere blitt fremstilt kunstig. Hele artikkelen

Ny artikkel