Caustica er det samme som etsemidler, det vil si kjemikalier som brukes til fjerning av overflatelag på forskjellige materialer. Se etsemidler.