Caustica, etsemidler, corrosiva, stoffer som fremkaller lokale ødeleggelser av levende vev, ble tidligere brukt til fjerning av villkjøtt i sår, av vorter, liktorner osv. Vanlige etsemidler er sølvnitrat (lapis infernalis, helvetesstein), kobbersulfat (blåstein) og iseddik.