Azotobacter, slekt av bakterier der artene vokser i dyrket jord. I 1901 fant nederlenderen M. W. Beijerinck at Azotobacter kan assimilere fritt atmosfærisk nitrogen og derved gjøre jorden til et bedre vekstmiljø for planter.