Eubacteriales er en inndelingskategori av bakterier etter slektskap, et såkalt kongedømme. Eubacteriales inneholder alle bakterier, bortsett fra de som tilhører gruppen arkebakterier.