FRISAM, opprinnelig fork. for Frivillighetens samarbeidsorgan, opprettet som prosjekt 1995. Nå permanent organisert under Sosial- og helsedirektoratet med eget styre. Har som formål å bidra til økt samarbeid mellom frivillige organisasjoner og offentlige instanser i det lokale forebyggende og helsefremmende arbeid, å fremme utvikling og formidling av kunnskap og bruk av virkemidler i dette arbeidet og legge til rette for bedre samspill dessuten stimulere og videreutvikle bredden i det frivillige, sosiale, humanitære og nærmiljørettede arbeidet. Forvalter statstilskuddet til frivillighetssentralene og støtter forskning- og utviklingsarbeid. Kontor i Oslo.