Helsedirektoratet

Artikkelstart

Helsedirektoratet er et fagdirektorat og myndighetsorgan som skal bidra til å gjennomføre nasjonal helse- og sosialpolitikk, samt gi råd til sentrale myndigheter, kommuner, helseforetak og frivillige organisasjoner.

Bjørn Guldvog er helsedirektør siden 2012.

Organisering

Helsedirektoratet er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet og blir også delegert oppgaver fra Kommunal- og regionaldepartementet. Helsedirektoratet har tre ulike roller:

  1. Fagdirektorat med ansvar for rådgivning ovenfor helsetjenesten, helsemyndighetene, frivillige organisasjoner og befolkningen.
  2. Forvaltningsorgan som gjennom delegering fra departementene og gjennom direkte tillagt myndighet forvalter lovgivning innenfor sitt virkeområde.
  3. Iverksetter av helsepolitikk på vegne av departementene.

Den faglige virksomheten er rettet inn mot spesialisthelsetjenesten, primærhelsetjenesten og folkehelsearbeidet. Vesentlige deler av arbeidet dreier seg om helsefremmende og forebyggende tiltak. På fylkesregionalt nivå utfører fylkesmannen en rekke oppgaver for direktoratet. Det tidligere Sosial- og helsedirektoratet hadde fra 2002 til 2008 ansvaret for arbeidet med sosiale tjenester og levekår. Dette er nå overført til Arbeids- og velferdsdirektoratet som en følge av NAV-reformen.

Helsedirektoratet er ansvarlig for tildeling av autorisasjon for helsepersonell. Direktoratet er administrativt overordnet pasientombudene. Fra og med 2016 er forvaltningsoppgaver som tidligere var lagt til Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten overført til direktoratet. Slike forvaltningsoppgaver kan for eksempel være den lovpålagte plikten til å melde om betydelig personskade ved ytelse av spesialisthelsetjenester.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg