Hokksund barnesykehus, tidligere landsdekkende statlig spesialsykehus for barn med alvorlige funksjonshemninger i Øvre Eiker kommune, Buskerud, etablert 1959 (statlig driftsovertagelse 1988). Avviklet 1998.