Nordland psykiatriske sykehus er et tidligere navn på en psykiatrisk institusjon i Bodø, som fra 2002 inngår som en del av Nordlandssykehuset HF. Institusjonen ble først etablert i 1902 som Rønvik asyl for sindssyge, deretter skiftet det navn til Rønvik sykehus, og igjen til Nordland psykiatriske sykehus fra 1983.