Organisasjonen Voksne for Barn, frem til 1996 Mental Barnehjelp, frivillig organisasjon, etablert i 1960, som arbeider med tiltak for å bedre barns og unges helse og for å støtte arbeidet for barn og unge som har psykiske problemer. Utgir bladet Voksne for barn samt en rekke temahefter.