STPD, standardverdier som brukes ved beregninger av gassvolumer, f.eks. av O2 og CO2. Temperaturen er satt til 273 Kelvin (0 °C) og trykket til 101,3 kPa (atmosfærisk trykk ved havnivå), mens partialtrykket av vann er 0 kPa.