Twar-bakterien, forkortelse for Taiwan acute respiratory infection, det opprinnelige navnet på bakterien Chlamydia pneumoniae, som er en hyppig årsak til luftveisinfeksjoner (jfr. chlamydiapneumoni).