Twar-bakterien er det opprinnelige navnet på bakterien Chlamydia pneumoniae, som er en hyppig årsak til luftveisinfeksjonen chlamydiapneumoni. Twar er en forkortelse for Taiwan acute respiratory disease.