For å lese mer om aldersinstitusjoner, se institusjoner for eldre og funksjonshemmede.