Aldersinstitusjoner, se institusjoner for eldre og funksjonshemmede.