Medisin har tre betydninger: legemiddel eller medikament legevitenskap universitetsutdannelse som fører frem til medisinsk embetseksamen Opprinnelig ble ordet medisin brukt om legevitenskap som i hovedsak baserte seg på bruk av medisiner (i motsetning til kirurgi). Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Medisin

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt