Medisin

Medisin har tre betydninger: Medikament Legevitenskap Universitetsutdannelse som fører frem til medisinsk embetseksamen Opprinnelig ble ordet medisin brukt om legevitenskap som i hovedsak baserte seg på bruken av medisiner (i motsetning til kirurgi).Innen helsevesenet brukes begrepet medisin fortsatt ofte i denne opprinnelige betydningen for å markere skillet mellom de to spesialgrenene indremedisin og kirurgi. Hele artikkelen

Redaktør

Halvard Hiis

Inneholder 21 kategorier:

 1. Anatomi
 2. Barne- og ungdomsmedisin
 3. Bevegelsesapparatet
 4. Blod og immunsystem
 5. Celle- og molekylærbiologi
 6. Dermatologi
 7. Diagnostikk og utredning
 8. Fordøyelsessystemet
 9. Fysiologi
 10. Geriatri
 11. Gynekologi og reproduksjon
 12. Helse og samfunn
 13. Hjerte- og karsykdommer
 14. Hode, hjerne og nervesystem
 15. Hormonsystemet og endokrinologi
 16. Kreft
 17. Legemidler og behandlingsformer
 18. Lungemedisin
 19. Nyrer og urinveier
 20. Ordforklaringer medisin
 21. Psykisk helse

Inneholder 0 artikler: