Medisin

Redaktør

Georg Kjøll

Inneholder 18 kategorier:

 1. Anatomi
 2. Bevegelsesapparatet
 3. Blod og immunsystem
 4. Celle- og molekylærbiologi
 5. Diagnostikk og utredning
 6. Fordøyelsessystemet
 7. Fysiologi
 8. Gynekologi og reproduksjon
 9. Helse og samfunn
 10. Hjerte- og karsykdommer
 11. Hode, hjerne og nervesystem
 12. Hormonsystemet og endokrinologi
 13. Hud og dermatologi
 14. Legemidler og behandlingsformer
 15. Lungemedisin
 16. Nyrer og urinveier
 17. Psykisk helse
 18. Veterinærmedisin