Ameli er en medfødt misdannelse der et eller flere lemmer mangler.