Betaplater, beskriver et vanlig strukturelt mønster i proteiner. Proteinkjeden folder seg her på seg selv slik at hver peptidbinding i proteinkjeden i det foldede området bindes gjennom hydrogenbinding til nabopeptidbindingen i en annen del av peptidkjeden. Mønsteret gir proteinet i et slikt område stor stabilitet.