Cellekjerne, spesialisert rom eller kammer i eukaryote celler. Inneholder arvestoffet i form av kromosomer. Avgrenset av et kjernehylster som består av to membraner med et smalt rom mellom (den perinukleære cisterne) og inneholder tallrike kjerneporer for transport av molekyler mellom kjerne og cytoplasma. Se cellen.