En celle er den minste enheten for liv. Alle organismer er bygget opp av enten én eller flere celler. Alle bakterier og noen dyr, planter og sopp består av bare én celle. Disse kalles encellede organismer. Noen organismer kan bestå av flere identiske celler og danner da kolonier. Hele artikkelen