Cellulær, betegner det som er sammensatt av celler, eller som har med celler å gjøre.