Culpa-ansvar, forpliktelse til å betale erstatning på grunnlag av uaktsomhet. Unntaksvis kan man bli erstatningsansvarlig også der andre har et culpa-ansvar. Dette gjelder blant annet for arbeidsgivere, se arbeidsgiveransvar.