Deoksygenering er en kjemisk prosess eller reaksjon hvor oksygen fjernes.