Deoksyribose er et karbonsukker som er en bestanddel i DNA.