Dimorfisme, det fenomen at noe eksisterer i to ulike former.