Epiglottitt er det samme som strupelokkbetennelse.