Episomer, begrep fra bakteriegenetikken. Se bakterier.