Episomer er et begrep fra bakteriegenetikken. Se bakterier.