Etnologi, sammenlignende studium av ulike folkegrupper med hensyn til opprinnelse, utbredelse og kulturelle særtrekk.