Ferment er en eldre betegnelse på enzym. Se også fermentering.