Fimbrier, trådformete proteinutløpere fra mange bakteriers overflate, tynnere enn flageller og med andre funksjoner.