Fon-, forstavelse som betyr stemme-, tale-, lyd-, f.eks. fonasteni: svekkelse av stemmen, fonetikk: læren om talespråkets lyder.