Fonasteni, stemmesvikt som i de fleste tilfellene skyldes overdreven eller feilaktig bruk av stemmen. Fonasteni opptrer særlig hos mennesker som belaster stemmen sterkt, f.eks. lærere, sangere eller skuespillere.