Fulminant, «blomstrende», kraftig, karakteristisk sykdomsbilde.