Generasjonstid, tidsavstanden mellom todelinger eller fordoblinger av antall ved bakteriers vekst (ned til 20 min og kortere). Se også generasjonsintervall.