Generasjonstid er tiden mellom hver gang en koloni av bakterier deler seg i to og fordobles i antall. Denne tiden kan være ned mot 20 minutter og kortere. Se også generasjonsintervall.