Glykering, spontan påhekting av sakkarider på proteiner og lipider. Prosessen skjer uten katalyse av enzymer (enzymatisk katalysert påhekting kalles glykosidering). Glykering har en rekke uheldige virkninger og antas å spille en rolle i aldringsprosessen (se aldring).