Goniometer er en vinkelmåler som i medisinen anvendes ved undersøkelse av ledd.