Hemato- er en forstavelse som betyr 'blod-', 'blodrød'.