Hereditet er det som angår arvelighet og genetikk.