Interkurrent, betegner sykdommer som opptrer i forløpet av en annen sykdom, men som ikke har årsakssammenheng med denne.