Intraktabel er i medisin noe som er umulig å behandle eller vanskelig tilgjengelig for behandling. Ordet har omtrent samme betydning som refraktær eller terapiresistent.