Intrapsykisk, som gjelder psykiske forhold ved en person i motsetning til det som skjer mellom personer (interpersonelt).