Ipsilateral er det som er på samme side av kroppen. Motsatt: kontralateral