Kinestesiometer, apparat til undersøkelse av muskelsansen.