Et kinestesiometer er et apparat som brukes for å undersøke muskelsansen.