Komparativ fysiologi, sammenlignende fysiologi, studiet av likheter og forskjeller i fysiologiske prosesser hos ulike organismer.