Fysiologi, vitenskapsgren som omfatter hvordan levende organismer og disses organer og enkeltceller fungerer. Fysiologi er en eksakt naturvitenskap som bl.a. bygger på fysikk og matematikk.

Menneskets fysiologi er et viktig grunnfag innen medisin og sykepleiefag. For å forstå sykdommer og finne egnede behandlingsmetoder må man først ha kunnskaper om normalfunksjonen.

Fysiologien tar sikte på å forklare f.eks. hvordan blodsirkulasjonen, åndedrettet, bevegelse, ernæring, vekst og forplantning foregår og reguleres. En viktig del av fysiologien er studier av hvordan funksjoner i ulike organer og legemsdeler samordnes og kontrolleres.

Fysiologien deles ofte opp i felter etter det organ eller organsystem som studeres, f.eks. nevrofysiologi, som angår nervesystemets funksjoner; kretsløpsfysiologi, som omfatter hodets, hjertets og blodårenes funksjoner; muskelfysiologi, som angår muskelsystemets funksjoner; sansefysiologi, som f.eks. hørselsfysiologi og synets fysiologi osv. Organismenes minste byggesteiner studeres under fagbetegnelser som cellefysiologi og molekylærbiologi. Den kjemiske siden av livsfunksjonene er etter hvert skilt ut som et eget fag, biokjemi, med nær tilknytning til den fysiske fysiologi (som kort og godt kalles fysiologi).

Foreslå endring

Kommentarer

Har du spørsmål til artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.